Ακουστικά βαρηκοΐας Επιτρόπου

Υπηρεσίες πρώϊμης παρέμβασης

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα παιδιά καθώς επίσης και στις οικογένειες τους . Στόχο του έχει την έγκυρη διάγνωση της κώφωσης και των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών στα διάφορα στάδια της ζωής του.
Οι εξετάσεις και επανεξετάσεις των παιδιών γίνονται προγραμματισμένα από μία ομάδα ειδικών που αποτελείται από Ακουοπροσθετιστή, Ιατρό ΩΡΛ, Λογοπεδικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Παιδαγωγό που έχουν ειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία στην κώφωση. 

Η μονάδα Ακουομετρίας παρέχει υπηρεσίες ακουομετρίας και βοηθημάτων ακοής. Η σύγχρονη αυτή μονάδα αποτελείται από ένα ιατρό ΩΡΛ και έναν τεχνικό ακουομετρίας. Υπηρεσίες παρέχονται σε κουφά βρέφη και παιδιά. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν διαγνωστικές αξιολογήσεις ακοής, αξιολογήσεις βοηθημάτων ακοής, συμβουλευτική, παρακολούθηση και συμβουλευτική σε σχολεία, κέντρα περίθαλψης και οικογένειες με κωφά παιδιά.

Συμβουλευτική Παρέμβαση

Η ομάδα συμβουλευτικής παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη της τα διάφορα εξελικτικά στάδια στα οποία βρίσκονται τα παιδιά όσο και το επίπεδο συνειδητοποίησης και αποδοχής της κώφωσης στο οποίο βρίσκονται οι γονείς σχεδιάζει την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων σε ατομική και ομαδική βάση.
Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό συνεργάζεται επίσης με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών και των γονιών τους.O κύριος σκοπός αυτής της παρέμβασης, είναι η υποστήριξη και η ενθάρρυνση καθώς και η συνειδητοποίηση της δίγλωσσης και δικουλτουρικής φιλοσοφίας του. Η επίτευξη όλων των παραπάνω βοηθάει τα κωφά παιδιά να αναπτυχθούν μέσα από την κωφή κουλτούρα και να βρουν τη θέση που τους αρμόζει μέσα στην κοινωνία των ακουόντων.
Η ομάδα συμβουλευτικής παρέμβασης αποτελείται από ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Λογοπεδικό.

Λογοπεδική Παρέμβαση

Η Λογοπεδική παρέμβαση γίνεται κατ' επιλογή και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι σωστό και αποδοτικό. Ο γενικός στόχος της λογοπεδικής παρέμβασης στα κωφά παιδιά είναι η δυνατή ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων επικοινωνίας. Γι' αυτό το σκοπό πιστεύουμε ότι ένα βασικό μέσο επικοινωνίας με το κωφό παιδί είναι οπροφορικός λόγος η νοηματική γλώσσα και το δακτυλικό αλφάβητο, που το κάθε ένα μόνο του, αλλά και σε συνδυασμό, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πιο γρήγορη αλλά ποιοτική λεκτική ανάπτυξη.
Μια από τις προϋποθέσεις της ποιοτικής λογοπεδικής παρέμβασης είναι η άμεση συμμετοχή και βοήθεια τόσο των εκπαιδευτών όσο και των γονέων καθώς και το να θεωρήσουμε ότι οι ιδιαιτερότητες των κωφών παιδιών είναι αντιμετωπίσιμες. Πρόκειται για ένα απλό ζήτημα παιδείας όπου απαιτείται η κατάλληλη προσοχή για μια κατάλληλη διαδικασία, επιλέγοντας κατάλληλες ασκήσεις.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Κωφά Παιδιά και τις Οικογένειές τους

Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας, κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών και παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι υπεύθυνη για την ομαλή ανάπτυξη όλων σε παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. Συντονίζει, οργανώνει ή υποστηρίζει τις εξής δραστηριότητες:

 • Αρχικές επισκέψεις γονέων-παιδιών.
 • Επισκέψεις κατ' οίκον σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον υπεύθυνο του προγράμματος ή την κοινωνική λειτουργό.
 • Υποστηρικτικές ομάδες γονέων.
 • Ψυχαγωγικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις για γονείς, παιδιά και συγγενικά πρόσωπα.
 • Ατομικές συναντήσεις γονέων με ειδικούς παρέμβασης, ειδικούς της κοινωνικής υπηρεσίας, ψυχολόγους ειδικούς ανάπτυξης γλώσσας και παιδαγωγούς.
   
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2167004223 και 6955666942
  Περί Μάθησης
  Παιδική Θεραπευτική Προσέγγιση

Τα cookie μάς βοηθούν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookie από εμάς.